Chuỗi nhà hàng Khan – Tudari nổi tiếng Hàn Quốc đã có mặt tại Việt Nam.
KHAN - KOREAN CASUAL DINING là một trong những hệ thống nhà hàng có quy mô lớn nhất ở Hàn Quốc. Chúng tôi chuyên về các món ăn Hàn Quốc, hiện có rất nhiều chi nhánh ở Châu Á.
.......................... Giờ mở cửa ..........................
Thứ 2 - Thứ 6
9:00 AM - 1:00 Khuya
Thứ 7 - Chủ nhật
8:00 AM - 1:00 Khuya
CHẤP NHẬN THANH TOÁN
.......................... theo dõi khan trên ..........................
Liên hệ nhanh